ร้าน Vanchada แจ้งวันลาพักร้อน ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2565 โดยร้านจะเปิดจำหน่าย และส่งของตามปกติในวันที่ 8 ตุลาคม 2565

ร้าน Vanchada แจ้งวันลาพักร้อน ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2565 โดยร้านจะเปิดจำหน่าย และส่งของตามปกติในวันที่ 8 ตุลาคม 2565

ข้อมูลคำสั่งซื้อ จะถูกจัดส่งไปทางอีเมล์ของท่าน หากไม่พบอีเมล์ในกล่องจดหมายปกติ กรุณาตรวจสอบใน กล่อง  จดหมายขยะ  ค่ะ