ข้อมูลคำสั่งซื้อ จะถูกจัดส่งไปทางอีเมล์ของท่าน หากไม่พบอีเมล์ในกล่องจดหมายปกติ กรุณาตรวจสอบใน กล่อง  จดหมายขยะ  ค่ะ